ingrijire batrani Austria

Ingrijire batrani Austria, cat se castiga

Reformarea asistenței medicale pentru ingrijire batrani Austria a fost votata de parlamentul austriac. Aceasta reforma viseaza persoanele care lucrează ca asistenți sau îngrijitori de batrani sau alte persoane ce necesita asistenta la domiciliu in Austria.

Bonus salarial pentru ingrijire batrani Austria

Acestă nouă măsură de aduce beneficii pentru românii care lucrează ca asistenți medicali sau îngrijitori batrani in Austria. Măsurile luate includ și îngrijitorii la domiciliu.

Acestea se aplică treptat până în 2030 și cuprind 20 de măsuri bugetare care vizează:

 • deducerea de taxe și impozite,
 • indemnizații,
 • alocații de îngrijire batrani Austria
 • burse de formare sau îngrijire medicală.

Romanii care vor beneficia de aceste bonusuri financiare sunt asistenți medicali in ingrijire batrani Austria inclusiv cei care sunt în formare cât și rudele îngrijitoare.
Ministerul pentru Servicii Sociale din Austria, prin birourile locale, este instituția la care obțineți informații privind alocarea indemnizație pentru serviciile de îngrijire batrani 24 de ore/zi. Tot acolo la biroul local veți depune cererile aferente pentru alocarea indemnizației de îngrijire batrani Austria.

În Austria exista și alte autorități locale care pot să acorde alte subvenții și indemnizații suplimentare față de cele oferite de Ministerul pentru Servicii Sociale. Ținta acestora este sprijinul temporar a membrilor familiei care îngrijesc o persoană prin servicii specializate.

Specializarea în asistenta medicală pt ingrijire batrani Austria

Guvernul din Austria acorda prin noua reformă diferite beneficii pentru romanii care doresc să urmeze cursuri de specializare în domeniul asistenței medicale. Iată câteva măsuri de pregătire a personalului în asistență medicală pt ingrijire batrani Austria de care poți beneficia:

 1. venituri până la 600 de euro/luna pentru studenții care urmează cursuri de formare în asistență medicală sau în îngrijire batrani și care NU primesc nicio prestație de subzistență din partea AMS. Studenții pot primi pana la 600 euro/luna pentru stagii obligatorii.
 2. bursă pentru persoanele care urmează cursuri în îngrijire medicală – aceasta se acordă persoanelor care doresc să intre/revină la profesia de asistenți medicali.
 3. creșterea competențelor asistenți medicali care vor administra perfuzii cu excepția citostaticelor și transfuziilor cu sânge, introducerea/schimbarea/îndepărtarea canulelor subcutanate și periferice, administrarea de injecții/perfuzii subcutanate
 4. ucenicie în asistență medicală pe durata a 3 sau 4 ani, aceasta permite accesul la formare pentru a deveni asistent medical calificat. În ultimul an de ucenicie veți primi o plată de ucenicie în jur de 1.500 de euro.

Indemnizații pentru servicii de îngrijire batrani Austria

S-au stabilit 7 niveluri de indemnizații pentru servicii de îngrijire batrani Austria. Acestea se refera la ingrijirea unei persoane care necesită asistenta la domiciliu datorită vârstei înaintate, accidentelor, bolilor, dizabilități sau a altor probleme de sănătate. Este vorba de persoane care au nevoie de un îngrijitor sau asistență medicală cel puțin 6 luni și minim 65 de ore/luna.

Nivelul de îngrijire și asistență este stabilit de instituțiile responsabile în urma unui raport de constatare. Nivelele au fost stabilite în baza estimării cheltuielilor lunare începând cu nivelul 1 care necesită 65 de ore/luna până la nivelul 7 care necesită peste 180 de ore/luna. Numărul de ore/luna este stabilit în urmă evaluărilor medicale primite de la un cadru medical iar indemnizația se acordă lunar.

Mai jos găsiți nivelele de îngrijire în funcție de numărul de ore:

 • Nivelul 1 – 65 de ore de îngrijire / lună
 • Nivelul 2 – 95 de ore de îngrijire / lună
 • Nivelul 3 – 120 de ore de îngrijire / lună
 • Nivelul 4 – 160 de ore de îngrijire / lună
 • Nivelul 5 – 180 de ore de îngrijire / lună persoana are nevoie de îngrijire excepționale
 • Nivelul 6 – peste 180 de ore de îngrijire /lună, persoana are nevoie de servicii de îngrijire care nu pot fi programate și sunt necesare în mod regulat atât ziua cât și noaptea pentru prevenirea punerii în pericol a persoane îngrijite sau din jur.
 • Nivelul 7 – peste 180 de ore de îngrijire / lună, persoana îngrijită nu își poate mișca membrele, incapacitatea de a se mișca sau alte situații evaluate cu nivel de severitate similar.

Indemnizații suplimentare pentru ingrijire batrani Austria 24 de ore/zi:

În Austria pe lângă indemnizația pentru servicii de îngrijire pe cele 7 niveluri, puteți solicită indemnizații suplimentare atunci când serviciile de îngrijire batrani Austria trebuie asigurate timp de 24 de ore/zi.

Aceasta se acordă dacă persoana care se află în îngrijire are nevoie de asistenta și îngrijire non-stop, beneficiază de alocație de nivel 3 și are venituri mai mici de 2500 de euro (+ 400 pentru fiecare persoană în întreținere, + 600 pentru fiecare persoană cu nevoi speciale aflată în întreținere). Nu sunt luate în calcul veniturile din ajutoare pentru locuință, alocațiile de îngrijire copii, venituri speciale, ajutoarele familiare și pensii de îngrijire.

Pot beneficia de indemnizație pentru îngrijire 24 de ore/zi dacă îngrijitorul / asistentul personal deține una din următoarele:

 • cursuri specializate în oferirea serviciilor de îngrijire și asistență la domiciliu
 • a intrat în serviciul persoanei pe care o îngrijește cu minim 6 luni în urmă
 • să îndeplinească anumite activități de îngrijire medicală în urma unor instrucțiuni, a unei formări și cu verificare din partea unor cadre medicale de specialitate.

Valoarea indemnizație este de 275 de euro/lună pentru un asistent personal și 550 de euro/lună pentru servicii complete de îngrijire și asistență.

Condiții de eligibilitate pentru îngrijire batrani Austria 24 de ore/zi:

 • persoana are nevoie de îngrijire 24 de ore / zi
 • are indemnizație de îngrijire cel puțin de nivel 3
 • există o relație de îngrijire cu persoana care are nevoie de îngrijire (rudă, furnizor)
 • îngrijitorul este calificat / are grijă de cel puțin 6 luni de persoană pentru care se solicită / îngrijitorul are autorizație de specialitate pentru activități de nursing

Scutirea de taxe și impozite în serviciile de îngrijire din Austria

Veniturile realizate de romanii care prestează servicii de îngrijire batrani Austria și asistență medicala beneficiază de scutiri de impozite. Veniturile care beneficiază de deducere de impozite și taxe sunt:

 • alocațiile de îngrijire 24 de ore/zi
 • indemnizațiile pentru servicii de îngrijire de 24 de ore/zi
 • costuri excepționale deductibile fiscal ca: cheltuieli cu asistenții personali, servicii de intermediere necesare pentru îngrijire și asistență persoanelor, medicamente, produse pentru îngrijire medicală. Acestea pot fi solicitate de persoană îngrijită sau de rudele apropiate prin prezentarea dovezilor fizice (facturi, chitanțe, bonuri sa), la deducere se vor avea în vedere și de persoanele aflate în întreținere.

Cum primesc indemnizația de ingrijire batrani Austria?

Indemnizația de îngrijire se acordă lunar, cu o luna în urmă și este scutită de contribuțiile la asigurarea de sănătate și impozitele pe venit.

Cine acordă și plătește alocația de îngrijire?

În funcție de situația în care se află persoana care are nevoie de îngrijire instituțiile responsabile cu acordarea nivelului de îngrijire poate fi: Sistemul de Asigurare Socială, Casa de Pensii sau instituții private dacă persoană aflată în îngrijire are o asigurare/pensie privată.

În ce situații poți solicita/beneficia alocația de îngrijire?

Se acordă alocație de îngrijire persoanelor de orce vârstă dacă acestea au nevoie de cel puțin 65 de ore /luna si minim 6 luni de zile. Aceste persoane în principiu au nevoie de îngrijire datorită unor boli, accidente, dizabilități sau vârstei înaintate si care dețin un raport medical / constatare emis de o autoritate competență. Sistemului de Asigurare Socială sau Casa de Pensii sunt instituțiile care vor stabili și aloca indemnizația de îngrijire pe nivele de la 1 la 7.

Persoanele care au suferit un accident de muncă sau suferă de boli profesionale și dețin asigurări și pensii private altele decât cele generale (de stat) se vor adresa acelor instituții în vederea acordării indemnizației de îngrijire și a nivelului.

Unde depun cererile de acordarea alocației de ingrijire batrani Austria?

Cererile pentru acordarea alocației de îngrijire și stabilirea nivelului de îngrijire se depun fie la asigurătorul privat sau la instituțiile statului respectiv Casa de Asigurări și Pensii. Formularele se găsesc pe site-urile instituțiilor putând fi descărcate și transmise online sau prin poștă. Formularele le puteți descarcă de pe site-ul Ministerului Serviciilor Sociale www.sozialministeriumservice.at

Cum calculez alocația de îngrijire online ?

Există mai multe site-uri care vă pot ajuta să calculați alocația de îngrijire online.

Un calculator de indemnizație de îngrijire va ajută să calculați sau verificați valoarea netă a alocației de îngrijire potrivi noilor măsuri de reformare adoptate de Austria. Un astfel de calculator online a alocației de îngrijire pentru anul 2023 puteți accesa pe site-ul:

https://www.finanz.at/steuern/pflegegeld/

Acesta va calcula indemnizația în funcție de numărul de ore muncite într-o luna ca asistenți sau îngrijitori. Acest calculator de indemnizație de îngrijire va oferă valoarea alocației de îngrijire lunare netă pe 7 nivele de îngrijire care diferă de la 154 euro/luna (nivelul de îngrijire 1) până la 1655 euro/luna (nivelul de îngrijire 7).

Informatii utile si contact institutii:

Ministerului Serviciilor Sociale
www.sozialministeriumservice.at