Ingrijire batrani Austria, cat se castiga

Reformarea asistenței medicale pentru ingrijire batrani Austria a fost votata de parlamentul austriac. Aceasta reforma viseaza persoanele care lucrează ca asistenți sau îngrijitori de batrani sau alte persoane ce necesita asistenta la domiciliu in Austria.

Bonus salarial pentru ingrijire batrani Austria

Acestă nouă măsură de aduce beneficii pentru românii care lucrează ca asistenți medicali sau îngrijitori batrani in Austria. Măsurile luate includ și îngrijitorii la domiciliu.

Acestea se aplică treptat până în 2030 și cuprind 20 de măsuri bugetare care vizează:

 • deducerea de taxe și impozite,
 • indemnizații,
 • alocații de îngrijire batrani Austria
 • burse de formare sau îngrijire medicală.

Romanii care vor beneficia de aceste bonusuri financiare sunt asistenți medicali in ingrijire batrani Austria inclusiv cei care sunt în formare cât și rudele îngrijitoare.
Ministerul pentru Servicii Sociale din Austria, prin birourile locale, este instituția la care obțineți informații privind alocarea indemnizație pentru serviciile de îngrijire batrani 24 de ore/zi. Tot acolo la biroul local veți depune cererile aferente pentru alocarea indemnizației de îngrijire batrani Austria.

În Austria exista și alte autorități locale care pot să acorde alte subvenții și indemnizații suplimentare față de cele oferite de Ministerul pentru Servicii Sociale. Ținta acestora este sprijinul temporar a membrilor familiei care îngrijesc o persoană prin servicii specializate.

Specializarea în asistenta medicală pt ingrijire batrani Austria

Guvernul din Austria acorda prin noua reformă diferite beneficii pentru romanii care doresc să urmeze cursuri de specializare în domeniul asistenței medicale. Iată câteva măsuri de pregătire a personalului în asistență medicală pt ingrijire batrani Austria de care poți beneficia:

 1. venituri până la 600 de euro/luna pentru studenții care urmează cursuri de formare în asistență medicală sau în îngrijire batrani și care NU primesc nicio prestație de subzistență din partea AMS. Studenții pot primi pana la 600 euro/luna pentru stagii obligatorii.
 2. bursă pentru persoanele care urmează cursuri în îngrijire medicală – aceasta se acordă persoanelor care doresc să intre/revină la profesia de asistenți medicali.
 3. creșterea competențelor asistenți medicali care vor administra perfuzii cu excepția citostaticelor și transfuziilor cu sânge, introducerea/schimbarea/îndepărtarea canulelor subcutanate și periferice, administrarea de injecții/perfuzii subcutanate
 4. ucenicie în asistență medicală pe durata a 3 sau 4 ani, aceasta permite accesul la formare pentru a deveni asistent medical calificat. În ultimul an de ucenicie veți primi o plată de ucenicie în jur de 1.500 de euro.

Indemnizații pentru servicii de îngrijire batrani Austria

S-au stabilit 7 niveluri de indemnizații pentru servicii de îngrijire batrani Austria. Acestea se refera la ingrijirea unei persoane care necesită asistenta la domiciliu datorită vârstei înaintate, accidentelor, bolilor, dizabilități sau a altor probleme de sănătate. Este vorba de persoane care au nevoie de un îngrijitor sau asistență medicală cel puțin 6 luni și minim 65 de ore/luna.

Nivelul de îngrijire și asistență este stabilit de instituțiile responsabile în urma unui raport de constatare. Nivelele au fost stabilite în baza estimării cheltuielilor lunare începând cu nivelul 1 care necesită 65 de ore/luna până la nivelul 7 care necesită peste 180 de ore/luna. Numărul de ore/luna este stabilit în urmă evaluărilor medicale primite de la un cadru medical iar indemnizația se acordă lunar.

Mai jos găsiți nivelele de îngrijire în funcție de numărul de ore:

 • Nivelul 1 – 65 de ore de îngrijire / lună
 • Nivelul 2 – 95 de ore de îngrijire / lună
 • Nivelul 3 – 120 de ore de îngrijire / lună
 • Nivelul 4 – 160 de ore de îngrijire / lună
 • Nivelul 5 – 180 de ore de îngrijire / lună persoana are nevoie de îngrijire excepționale
 • Nivelul 6 – peste 180 de ore de îngrijire /lună, persoana are nevoie de servicii de îngrijire care nu pot fi programate și sunt necesare în mod regulat atât ziua cât și noaptea pentru prevenirea punerii în pericol a persoane îngrijite sau din jur.
 • Nivelul 7 – peste 180 de ore de îngrijire / lună, persoana îngrijită nu își poate mișca membrele, incapacitatea de a se mișca sau alte situații evaluate cu nivel de severitate similar.

Indemnizații suplimentare pentru ingrijire batrani Austria 24 de ore/zi:

În Austria pe lângă indemnizația pentru servicii de îngrijire pe cele 7 niveluri, puteți solicită indemnizații suplimentare atunci când serviciile de îngrijire batrani Austria trebuie asigurate timp de 24 de ore/zi.

Aceasta se acordă dacă persoana care se află în îngrijire are nevoie de asistenta și îngrijire non-stop, beneficiază de alocație de nivel 3 și are venituri mai mici de 2500 de euro (+ 400 pentru fiecare persoană în întreținere, + 600 pentru fiecare persoană cu nevoi speciale aflată în întreținere). Nu sunt luate în calcul veniturile din ajutoare pentru locuință, alocațiile de îngrijire copii, venituri speciale, ajutoarele familiare și pensii de îngrijire.

Pot beneficia de indemnizație pentru îngrijire 24 de ore/zi dacă îngrijitorul / asistentul personal deține una din următoarele:

 • cursuri specializate în oferirea serviciilor de îngrijire și asistență la domiciliu
 • a intrat în serviciul persoanei pe care o îngrijește cu minim 6 luni în urmă
 • să îndeplinească anumite activități de îngrijire medicală în urma unor instrucțiuni, a unei formări și cu verificare din partea unor cadre medicale de specialitate.

Valoarea indemnizație este de 275 de euro/lună pentru un asistent personal și 550 de euro/lună pentru servicii complete de îngrijire și asistență.

Condiții de eligibilitate pentru îngrijire batrani Austria 24 de ore/zi:

 • persoana are nevoie de îngrijire 24 de ore / zi
 • are indemnizație de îngrijire cel puțin de nivel 3
 • există o relație de îngrijire cu persoana care are nevoie de îngrijire (rudă, furnizor)
 • îngrijitorul este calificat / are grijă de cel puțin 6 luni de persoană pentru care se solicită / îngrijitorul are autorizație de specialitate pentru activități de nursing

Scutirea de taxe și impozite în serviciile de îngrijire din Austria

Veniturile realizate de romanii care prestează servicii de îngrijire batrani Austria și asistență medicala beneficiază de scutiri de impozite. Veniturile care beneficiază de deducere de impozite și taxe sunt:

 • alocațiile de îngrijire 24 de ore/zi
 • indemnizațiile pentru servicii de îngrijire de 24 de ore/zi
 • costuri excepționale deductibile fiscal ca: cheltuieli cu asistenții personali, servicii de intermediere necesare pentru îngrijire și asistență persoanelor, medicamente, produse pentru îngrijire medicală. Acestea pot fi solicitate de persoană îngrijită sau de rudele apropiate prin prezentarea dovezilor fizice (facturi, chitanțe, bonuri sa), la deducere se vor avea în vedere și de persoanele aflate în întreținere.

Cum primesc indemnizația de ingrijire batrani Austria?

Indemnizația de îngrijire se acordă lunar, cu o luna în urmă și este scutită de contribuțiile la asigurarea de sănătate și impozitele pe venit.

Cine acordă și plătește alocația de îngrijire?

În funcție de situația în care se află persoana care are nevoie de îngrijire instituțiile responsabile cu acordarea nivelului de îngrijire poate fi: Sistemul de Asigurare Socială, Casa de Pensii sau instituții private dacă persoană aflată în îngrijire are o asigurare/pensie privată.

În ce situații poți solicita/beneficia alocația de îngrijire?

Se acordă alocație de îngrijire persoanelor de orce vârstă dacă acestea au nevoie de cel puțin 65 de ore /luna si minim 6 luni de zile. Aceste persoane în principiu au nevoie de îngrijire datorită unor boli, accidente, dizabilități sau vârstei înaintate si care dețin un raport medical / constatare emis de o autoritate competență. Sistemului de Asigurare Socială sau Casa de Pensii sunt instituțiile care vor stabili și aloca indemnizația de îngrijire pe nivele de la 1 la 7.

Persoanele care au suferit un accident de muncă sau suferă de boli profesionale și dețin asigurări și pensii private altele decât cele generale (de stat) se vor adresa acelor instituții în vederea acordării indemnizației de îngrijire și a nivelului.

Unde depun cererile de acordarea alocației de ingrijire batrani Austria?

Cererile pentru acordarea alocației de îngrijire și stabilirea nivelului de îngrijire se depun fie la asigurătorul privat sau la instituțiile statului respectiv Casa de Asigurări și Pensii. Formularele se găsesc pe site-urile instituțiilor putând fi descărcate și transmise online sau prin poștă. Formularele le puteți descarcă de pe site-ul Ministerului Serviciilor Sociale www.sozialministeriumservice.at

Cum calculez alocația de îngrijire online ?

Există mai multe site-uri care vă pot ajuta să calculați alocația de îngrijire online.

Un calculator de indemnizație de îngrijire va ajută să calculați sau verificați valoarea netă a alocației de îngrijire potrivi noilor măsuri de reformare adoptate de Austria. Un astfel de calculator online a alocației de îngrijire pentru anul 2023 puteți accesa pe site-ul:

https://www.finanz.at/steuern/pflegegeld/

Acesta va calcula indemnizația în funcție de numărul de ore muncite într-o luna ca asistenți sau îngrijitori. Acest calculator de indemnizație de îngrijire va oferă valoarea alocației de îngrijire lunare netă pe 7 nivele de îngrijire care diferă de la 154 euro/luna (nivelul de îngrijire 1) până la 1655 euro/luna (nivelul de îngrijire 7).

Informatii utile si contact institutii:

Ministerului Serviciilor Sociale
www.sozialministeriumservice.at

Ajutor social in Austria, ghid complet

Daca va intrebati cine si cum poate primi Ajutor social in Austria pentru romani, Sozialhilfe si Mindestsicherung, acest ghid complet va poate ajuta.

Cine poate lua ajutor social in Austria

Daca sunteti cetatean al unei tari din UE, spre exemplu Romania, puteti fi eligibil pentru obtinere ajutor social in Austria. Conditia de baza este fie ca sunteti angajat in Austria, fie ca ati locuit in Austria minim cinci ani. Persoanele din tari terte pot fi, de asemenea, eligibile pentru aceste beneficii daca au locuit legal in Austria timp de mai mult de cinci ani.

Solicitantii de azil NU sunt eligibili pentru asistenta sociala, ajutor social in Austria, sau venit minim garantat. Cu toate acestea, daca au primit azil sau statut de refugiat, au dreptul si ei la aceste beneficii. Daca au primit protectie subsidiara, pot fi eligibili pentru ajutor social in Austria, care insa nu depaseste nivelul de asigurari sociale de baza.

Recent, Legea privind asistenta sociala de baza din Austria a fost modificata pentru a permite statelor federale sa introduca o clauza de exceptie privin ajutorul social. Aceasta exceptie, ar putea permite persoanelor fara cetatenie austriaca care erau anterior excluse de la asistenta sociala, sa primeasca din nou ajutor social in Austria. Acest lucru include persoanele care se afla in Austria pe criterii umanitare.

Conditii acordare ajutor social in Austria

Veniturile eligibile pentru acordarea asistentei sociale

Daca primiti ajutor social in Austria, se presupune ca nu mai aveti alte venituri. Cu toate acestea, exista unele exceptii de la aceasta regula. De exemplu, sunt acceptate:

 • veniturile financiare acordate de organizatii de umanitare sau de terte parti fara obligatie legala nu vor fi puse la socoteala. Sunt luate in calcul doar in cazul in care au fost acordate pe o perioada continua de patru luni sau ating un nivel care nu ar mai necesita beneficii de asistenta sociala.
 • acelasi lucru se aplica si pentru ajutorul de familie, credite fiscale pentru copii si alte credite fiscale.
 • ajutorul pentru ingrijire pentru persoana care are nevoie de ingrijire si rudele lor care ingrijesc
 •  ajutoarele de criza acordate de guvern, nu vor fi, de asemenea, deduse.

In unele state federale, pot exista exceptii suplimentare. Recent, Legea privind asistenta sociala de baza a fost modificata. Astfel, acum legea permite statelor federale sa decida daca sa excluda sau sa nu excluda plati speciale, cum ar fi „13-a si 14-a salariu lunar”, din regulile privind angajarea sau pensionarea. Cu toate acestea, Legea privind asistenta sociala de baza nu o cere.

Legea permite, de asemenea, statelor federale sa decida daca sa excluda sau sa nu excluda subventiile pentru costurile de incalzire din calculul beneficiilor de asistenta sociala.

De asemenea, exista o indemnizatie de reangajare de pana la 35% din venitul net lunar disponibila pentru cei care isi incep o activitate remunerata in timp ce primesc asistenta sociala. Aceasta indemnizatie se acorda pentru o perioada maxima de 12 luni.

Ajutor social in Austria conditionat de oferta de munca

Daca primiti beneficii de venit minim in Austria si sunteti in masura sa lucrati, este important sa fiti dispusi sa va folositi forta de munca. Aceasta inseamna ca trebuie sa fiti dispusi sa acceptati oportunitati de munca rezonabile. Daca primiti beneficii, dar refuzati sa lucrati, beneficiile dvs. pot fi reduse sau chiar anulate in cazuri exceptionale. Acelasi lucru se aplica si pentru neparticiparea la cursuri de limba germana sau alte masuri de integrare sau pentru incalcarea unui acord de integrare.

Exista anumite situatii in care nu sunteti obligat sa fiti capabil de munca si intotdeauna dispus sa va folositi forta de munca, chiar daca sunteti in masura sa lucrati. Acestea exceptii includ:

 • Ati atins varsta de pensionare in Austria normala (65 pentru barbati, 60 pentru femei)
 • Aveti obligatii de ingrijire pentru copii sub varsta de trei ani, daca nu exista ingrijire adecvata disponibila
 • Ingrijirea de rude care primesc o indemnizatie pentru ingrijire cel putin la nivelul trei
 • Oferirea de ingrijiri pentru pacienti terminal sau ingrijire pentru copii bolnavi grav
 • Cursuri de formare profesionala sau a unei formari scolare care a inceput inainte de implinirea varstei de 18 ani
 • Suferiti de o dizabilitate.

 

Ajutor social conditionat de proprietati detinute

Inainte de a putea solicita ajutor social sau venit minim in Austria, va trebui sa utilizati orice proprietati si active pe care le aveti. Cu toate acestea, exista unele exceptii de la aceasta regula. De exemplu, puteti detine:

 • obiecte necesare pentru ocuparea unui loc de munca
 • obiecte destinate nevoilor intelectuale si culturale
 • vehicule motorizate necesare pentru munca sau din cauze speciale (cum ar fi o dizabilitate sau lipsa infrastructurii)
 • bunuri gospodaresti rezonabile

Acestea nu vor fi luate in considerare ca active care trebuie utilizate.

Sunt acceptate, de asemenea, si deduceri de active, in jur de 5.268 de euro in 2023. Valoarea acestor deduceri va fi majorata la aproximativ 6.322 de euro in 2023.

Cat este ajutorul social in Austria si venitul minim garantat Mindestsicherung

In conformitate cu noua lege privind asistenta sociala de baza, au fost stabilite sumele maxime pentru aceste beneficii. In unele cazuri, asistenta poate fi, de asemenea, oferita sub forma ajutorului cu costurile locative, cum ar fi plata chiriei direct catre un proprietar.

Trebuie mentionat faptul ca legea privind asistenta sociala de baza nu a fost inca implementata in toate statele. Pana cand va fi aplicata, legile privind venitul minim din fiecare stat vor ramane in vigoare. Totusi, in anumite zone din Viena, legea privind asistenta sociala de baza a fost deja implementata pentru anumite tipuri de asistenta, cum ar fi suplimentele pentru persoane cu dizabilitati si ajutorul cu resursele.

In plus, noile legi privind asistenta sociala au modificat modul in care sunt calculate beneficiile pentru cupluri. In statele in care legea privind asistenta sociala de baza nu a fost inca adoptata, sumele pentru venitul minim pentru cupluri pot diferi de sumele pentru asistenta sociala. De exemplu, venitul minim pentru cupluri este in prezent de 1.580 de euro, in timp ce asistenta sociala pentru cupluri este de 1.475 de euro.

 

Suma maxima a ajutorului social primit in Austria

Ajutor social pentru persoane singure

Sistemul de asistenta sociala ofera sprijin financiar persoanelor si familiilor aflate in nevoie. Daca locuiti singur sau sunteti parinte singur, puteti fi eligibil pentru pana la 1.054 de euro pe an in asistenta, care este platita in 12 transe.

Ajutor social pentru cupluri

Cuplurile pot primi pana la 1.475 de euro pe an in asistenta.

Ajutor social pentru parinti

In unele cazuri, parintii singuri pot fi, de asemenea, eligibili pentru o majorare a beneficiului de baza, in functie de numarul de copii pe care ii au. Aceasta majorare variaza de la 126 de euro pe luna in plus pentru un copil la 32 de euro pe luna pentru patru sau mai multi copii.

Ajutor social pentru persoane cu dizabilitati

In plus, persoanele cu dizabilitati pot avea dreptul la o suplimentare obligatorie de pana la 190 de euro in plus pe an daca nu au primit servicii echivalente prin alte mijloace. Aceasta suplimentare este stabilita de catre statele federale.

Venit minim garantat in Austria, Mindestsicherung

In baza legii privind asistenta sociala, exista o dispozitie numita „plafonare” care limiteaza suma totala a beneficiilor in numerar pe care adultii dintr-un gospodarie le pot primi. Aceasta suma este stabilita la 175% din rata de referinta a ajutorului compensator net pentru persoanele singure, care este in jur de 1.844 de euro in 2023.

Cu toate acestea, statul poate stabili si o suma minima de beneficii in numerar care trebuie oferite persoanelor in nevoie, pana la 20% din rata de referinta a ajutorului compensator net pentru persoanele singure pe persoana pe luna (aproximativ 211 de euro in 2023). Aceasta suma minima trebuie oferita tuturor persoanelor care au dreptul la asistenta, cu exceptia cazurilor in care acestea intra intr-o categorie de persoane care sunt in mod deosebit de meritorii de protectie (cum ar fi persoanele cu dizabilitati), in care caz pot fi scutiti de aceasta limitare.

Ajutorul social si subventia pentru locuinta in Austria

In unele state, precum Viena, Vorarlberg, Tirol si Salzburg, persoanele pot fi eligibile pentru beneficii suplimentare pentru a acoperi costurile locuintei. Aceste beneficii pot fi acordate prin ajutor social sau fonduri de venit minim, sau prin subventii pentru locuinte.

Alte nevoi speciale sau cheltuieli suplimentare pot fi acoperite tot prin ajutor social sau venit minim, atata timp cat nu sunt acoperite prin drept legal. Exemple de aceste tipuri de cheltuieli includ ajutor pentru a plati restantele de chirie sau platile atrase pentru utilitati.

Conform noii legi privind ajutorul social de baza, costul locuintei in anumite locatii poate fi compensat prin beneficii de costuri locative forfetare. Acest beneficiu este acordat in natura si permite statelor sa creasca platile de ajutor social pentru costurile locative cu pana la 30%. Din aceasta cifra de 30%, impreuna cu un procent suplimentar de 40% din beneficiul de baza, poate fi platit direct proprietarului ca ajutor in natura. Restul poate fi acordat in numerar.

Exemplu calcul ajutor social in Austria

Iata un exemplu de cum ar putea functiona beneficiile de asistenta sociala pentru o persoana care traieste singura:

In 2023, beneficiul de baza pentru o persoana care traieste singura este in jur de 1.054 de euro. Insa, in baza noului act de baza, statele au optiunea de a mari acest beneficiu cu 30% (in jur de 316 de euro) pentru a acoperi costurile de intretinere, ceea ce duce la un total de in jur de 1.370 de euro.

Daca persoana decide sa ceara ajutorul pentru intretinere, aceasta ar putea primi un total de 737 de euro in ajutor in natura pentru intretinere, care este format din o crestere de 30% (in jur de 316 de euro) plus 40% din beneficiul de baza (in jur de 421 de euro).

De asemenea, trebuie mentionat ca in unele cazuri se pot acorda beneficii suplimentare in natura prin clauza de indurare pentru a ajuta la cheltuielile neprevazute, cum ar fi plata restantelor de chirie sau inlocuirea unui aparat stricat.

 

Asigurarea de sanatate, ajutorul social si venitul minim garantat

Stiati ca daca nu aveti asigurare de sanatate, va puteti inregistra pentru ea prin biroul de asistenta sociala local? Acest lucru va asigura accesul la servicii medicale fara restrictii.

In ceea ce priveste rambursarea costurilor, noua lege de baza privind asistenta sociala nu are cerinte specifice pentru statele federale. Acest lucru inseamna ca fiecare stat poate gestiona acest subiect dupa cum crede de cuviinta.

In prezent, nu exista obligatia de a rambursa costurile pentru:

 • Persoanele care au primit anterior beneficii si care au venituri sau au bunuri proprii
 • Parintii pentru copiii lor adulti sau care se intretin singuri
 • Copiii pentru parintii lor
 • Bunicii pentru nepotii lor si viceversa

Cu toate acestea, in prezent exista obligatia de a rambursa costurile pentru:

 • Persoanele care primesc siguranta sociala sau alte beneficii de la terti care ar fi acoperit partial nevoile lor (cum ar fi beneficiile de pensie sau concediile sabatice)
 • (Ex) sotii (cu exceptia Stiria)
 • Parintii pentru copiii lor minori (cu exceptia Stiria)

Va rugam sa retineti ca obligatia de a rambursa costurile in cazuri de achizitie frauduloasa a serviciilor sau incalcari ale obligatiei de raportare ramane in vigoare.

 

Pensia in Austria, cum beneficiezi ca roman

Cum beneficiezi de pensia in Austria, daca ai lucrat si ai cotizat la sistemul de sigurari de aici, si ai varsta necesara.

Poti obtine pensia de stat in Austria daca ai lucrat aici si indeplinesti anumite criterii. Pentru a beneficia de pensie in Austria, trebuie sa indeplinesti urmatoarele criterii:

 •  Sa ai varsta de pensionare. In Austria, varsta de pensionare standard este de 65 de ani pentru barbati si 60 de ani pentru femei, cu unele exceptii.
 • Sa ai o perioada minima de cotizare. In Austria, pentru a califica pentru o pensie de stat, trebuie sa ai cotizat la sistemul de pensii pentru o perioada minima de timp, care variaza in functie de varsta ta si de gen. De exemplu, daca ai varsta de pensionare standard, trebuie sa ai cotizat pentru cel putin 35 de ani ca barbati sau 30 de ani ca femei.
 • Sa indeplinesti criteriile de eligibilitate pentru pensie. In plus fata de perioada minima de cotizare, trebuie sa indeplinesti si alte criterii pentru a califica pentru o pensie. Aceste criterii pot include, de exemplu, limita de venit sau criterii legate de starea de sanatate.

Daca indeplinesti aceste criterii, poti solicita o pensie de stat prin intermediul autoritatilor competente din Austria. Este posibil ca, in unele cazuri, sa fie necesara prezentarea unor documente suplimentare pentru a demonstra ca indeplinesti criteriile mentionate mai sus.

Varsta de pensionare in Austria

In Austria, varsta de pensionare standard este de 65 de ani pentru barbati si 60 de ani pentru femei. Totusi, aceste varste pot varia in functie de anumiti factori, cum ar fi starea de sanatate sau tipul de pensie solicitat. De exemplu, unii oameni pot solicita o pensie anticipata la varsta de 62 de ani, cu conditia sa cotizeze la sistemul de pensii pentru o perioada mai lunga de timp. In schimb, persoanele cu dizabilitati pot solicita o pensie mai devreme decat varsta standard de pensionare.

Tipuri de pensie de stat in Austria

In Austria, exista mai multe tipuri de pensii de stat, in functie de criteriile de eligibilitate si de modul in care sunt calculate si acordate. Cele mai comune tipuri de pensii de stat din Austria sunt:

 • Pensia de stat normala – acordata celor care au indeplinit criteriile de eligibilitate si care au cotizat la sistemul de pensii pentru o perioada suficient de lunga de timp.
 • Pensia de stat anticipata – acordata celor care doresc sa beneficieze de pensie mai devreme decat varsta standard de pensionare, dar care au cotizat la sistemul de pensii pentru o perioada mai lunga decat cea necesara pentru pensia de stat normala.
 • Pensia de stat pentru invaliditate – acordata celor care sunt considerati invalidi si care nu pot munci din cauza unei afectiuni sau a unei dizabilitati.
 • Pensia de stat pentru orfani – acordata copiilor care au ramas orfani si care au un parinte care a cotizat la sistemul de pensii.

In plus, in Austria exista si alte tipuri de pensii de stat, cum ar fi pensiile pentru persoanele care au suferit razboi sau pensiile pentru persoanele care au fost deportate. Daca doresti sa afli mai multe despre aceste tipuri de pensii de stat si despre criteriile de eligibilitate, te sfatuim sa contactezi autoritatile competente din Austria pentru informatii actualizate si precise

Pensia pentru persoane cu venituri mici in Austria

Persoanele cu venituri mici se pot califica pentru a primi pensia in Austria de la stat. Pentru a califica, o persoana trebuie sa indeplineasca anumite criterii de varsta si sa fi contribuit la fondul de pensii pentru o perioada determinata de timp. In plus, suma pensiei poate varia in functie de nivelul venitului si de numarul de ani in care o persoana a contribuit la fondul de pensii. Pentru mai multe informatii, va recomand sa contactati casa de pensii din Austria.

Pensia de invaliditate in Austria, Invaliditätspension

Persoanele care sufera de o boala sau de o afectiune care le impiedica sa lucreze pot califica pentru a primi o pensie de invaliditate in Austria. Pentru a beneficia de pensie de invaliditate in Austria, o persoana trebuie sa indeplineasca anumite criterii medicale si sa fi contribuit la fondul de pensii pentru o perioada determinata de timp. Suma pensiei de invaliditate poate varia in functie de gradul de invaliditate si de nivelul venitului pe care o persoana l-a avut inainte de a deveni invalid.

Pensia de urmas in Austria

Mostenitorii unei persoane decedate pot califica pentru a primi o pensie de urmas in Austria, numita in limba germana Erbenrente. Aceasta pensie de urmas poate fi cuprinsa între 0 şi 60% din pensia asiguratului decedat. Pentru a beneficia de pensia de urmas, mostenitorii trebuie sa indeplineasca anumite criterii. Sa fie membri ai familiei apropiate a persoanei decedate si sa fi avut o relatie dependenta de aceasta in timpul vietii acesteia. In plus, suma pensiei de urmas poate varia in functie de nivelul venitului persoanei decedate si de numarul de persoane care califica pentru a primi aceasta pensie. Pentru mai multe informatii, va recomand sa contactati casa de pensii din Austria.

Pensia de orfan in Austria

Copiii orfani ai unei persoane decedate pot califica pentru a primi o pensie de orfan in Austria, care e cuprinsa intre 40% pentru un parinte decedat, sau 60% daca ambii parinti sunt decedati. Pentru a beneficia de aceasta pensie de stat in Austria, copiii trebuie sa indeplineasca anumite criterii:

 • sa fie sub varsta de 18 ani
 • daca sunt mai mari de 18 ani, sa urmeze o forma de educatie
 • sa nu aiba un venit propriu

In plus, suma pensiei de orfan poate varia in functie de nivelul venitului persoanei decedate si de numarul de copii care califica pentru a primi aceasta pensie.

Cum aplici pentru pensia in Austria

Pentru a aplica pentru pensia de stat in Austria, trebuie sa indepliniti urmatoarele criterii:

 • Sa aveti varsta de pensionare standard, care este de 65 de ani pentru barbati si de 60 de ani pentru femei. Exista, de asemenea, o varsta de pensionare anticipata de 60 de ani pentru barbati si de 57 de ani pentru femei, dar aceasta necesita o perioada mai lunga de contributii.
 • Sa aveti o istorie suficienta de contributii la sistemul de asigurari sociale austriac. Acest lucru inseamna ca trebuie sa fi lucrat si sa va fi platit contributii pentru o perioada de cel putin 12 ani.
 • Sa va retrageti din piata muncii. In general, nu puteti primi o pensie de stat in Austria daca mai lucrati sau aveti un venit activ.

Daca indepliniti aceste criterii, puteti aplica pentru pensia de stat prin intermediul Oficiului National de Pensii din Austria – Pensionsversicherungsanstalt. Puteti gasi mai multe informatii despre acest proces pe site-ul lor.

Acte necesare pentru Oficiului National de Pensii din Austria

Pentru a aplica pentru pensia de stat in Austria, va trebui sa prezentati urmatoarele documente la Oficiul National de Pensii (Pensionsversicherungsanstalt):

 • O copie a actului de identitate, cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate.
 • Dovezi ale contributiilor la sistemul de asigurari sociale austriac, cum ar fi certificatele de contributii emise de angajatorul dvs. sau o declaratie a veniturilor din care se poate vedea ca ati platit contributii.
 • Dovezi ale retragerii dvs. din piata muncii, cum ar fi o declaratie de la angajatorul dvs. sau o copie a actului de pensionare.
 • O cerere de pensie completata, care poate fi obtinuta de la Oficiul National de Pensii sau de pe site-ul lor.

Este posibil ca Oficiul National de Pensii sa va solicite si alte documente sau informatii, in functie de situatia dvs. individuala. Va recomandam sa va adresati direct la Oficiul National de Pensii pentru a afla toate detaliile necesare.

Institutii utile la pensie in Austria

Casa de Pensii din Austria – Pensionsversicherungsanstalt

https://www.pv.at/

Agentia de Asigurari Sociale in Austria – österreichischen Sozialversicherung:

https://www.sozialversicherung.at/

Agentia de Forte de munca Austria – AMS – Arbeitsmarktservice Österreich

https://www.ams.at/

 

ID Austria, ghid complet

ID Austria este un sistem de identitate digitală pentru cetățenii austrieci. Acesta le permite să își dovedească identitatea în mediul online printr-un proces sigur și ușor de utilizat.

Practic, este un fel de buletin de identitate digital care conține informații personale și care poate fi folosit pentru a accesa diverse servicii online, cum ar fi plata taxelor, accesul la documente oficiale sau efectuarea de tranzacții bancare.

De ce am nevoie de ID Austria?

ID Austria este important deoarece îți oferă posibilitatea să te identifici în siguranță și să accesezi diferite servicii online ale administrației publice, instituțiilor private și altor organizații.

Acest sistem de identitate digitală simplifică procesele și face ca interacțiunile cu aceste entități să fie mult mai eficiente și mai rapide. Iată câteva motive pentru care ar trebui să ai aceasta identitate digitala:

Acces facil la servicii online: Cu ajutorul acestui serviciu, poți accesa rapid și în siguranță diverse servicii oferite de stat, precum înregistrarea la vot, obținerea de documente oficiale sau plata taxelor și a impozitelor.

Reducerea birocrației: acest serviciu îți permite să efectuezi multe dintre operațiunile tradiționale, care necesitau deplasări la ghișee și așteptare în cozi, într-un mod mult mai eficient și comod, direct de pe dispozitivul tău electronic.

Siguranță și protecție a datelor: Identitatea Digitala Austria folosește tehnologii de criptare și autentificare avansate pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor tale personale. Acest lucru îți oferă protecție împotriva furtului de identitate și a accesului neautorizat la informațiile tale.

Recunoaștere la nivel internațional: este compatibil cu standardele europene de identitate digitală, ceea ce înseamnă că sistemul este recunoscut și acceptat în alte țări europene, permițându-ți să accesezi servicii și aplicații online în afara Austriei.

Asadar ID Austria este un instrument util și eficient care îți permite să îți gestionezi interacțiunile cu administrația publică și alte instituții într-un mod rapid, sigur și convenabil, făcând viața mai ușoară și reducând birocrația.

Ce conditii trebuie sa indeplinesc pentru a utiliza ID Austria?

Pentru a utiliza ID Austria, trebuie să îndeplinești câteva condiții de bază:

Cetățenie austriacă: Pentru a putea beneficia de acest serviciu, trebuie să fii cetățean austriac sau să ai un statut de rezidență în Austria care îți permite să folosești acest sistem de identitate digitală.

Vârstă minimă: Trebuie să ai cel puțin 14 ani pentru a putea utiliza acest serviciu. Părinții sau tutorii legali pot acorda consimțământul pentru utilizarea lui de către minorii sub această vârstă.

Dispozitiv compatibil: Pentru a utiliza Identitatea digitala Austria, ai nevoie de un dispozitiv compatibil, cum ar fi un smartphone, tabletă sau computer, și o conexiune la internet.

Dacă îndeplinești aceste condiții, poți accesa serviciile digitale oferite de administrația publică și alte entități, beneficiind de un proces simplificat și eficient.

Cum să obții ID Austria

Dacă ai deja o semnătură digitală pe telefon

Ai semnatura digitala Austria de la autoritati

Dacă ai primit si activat Handy-Signatur de la o autoritate (ex. FinanzOnline, Primărie) și ești înregistrat în aplicația „Digitales Amt”, nu trebuie să mergi la autorități. Deschide aplicația și urmează pașii pentru a schimba semnătura digitală în ID Austria. Ai nevoie de numărul de identificare al pașaportului sau cărții de identitate austriece. ID-ul tău Austria va fi gata de folosit imediat.

Ai semnatura digitala Austria de la organizatii non-guvernamentale

Dacă ai primit semnătura digitală de la o sursă non-guvernamentală (ex. A1, Oficiul Poștal) și ești înregistrat în aplicația „Digitales Amt”, vizitează o autoritate pentru identificare. Primești un cod TAN în aplicație. Schimbă semnătura digitală în ID Austria direct în aplicație. ID-ul tău Austria va fi gata de folosit imediat.

Dacă nu ai o semnătură digitală pe telefon

Vrei sa mergi la autoritati pentru inregistrare

Dacă vrei să mergi la o autoritate de înregistrare (autoritati regionale, oficii fiscale, politie, etc) și ai timp să te pregătești, completează preînregistrarea online pentru ID Austria. Ai nevoie de aplicația „Digitales Amt”, un al doilea dispozitiv și numărul de identificare al pașaportului sau cărții de identitate austriece. Apoi, în următoarele 30 de zile, vizitează o autoritate pentru identificare. ID-ul tău Austria va fi gata de folosit imediat.

Ai deja instalata aplicatia Digitales Amt

Dacă poți instala aplicația „Digitales Amt” înainte de a merge la autoritatea de înregistrare, vei primi un document cu un cod QR după identificare. Scanează codul cu aplicația pentru a începe înregistrarea ID Austria. Primești un cod TAN în aplicație pentru a-l conecta la ID Austria. Apoi, trebuie să finalizezi înregistrarea online în următoarele trei luni. Ai nevoie de documentul ID Austria, aplicația „Digitales Amt” și un al doilea dispozitiv.

Nu ai instalata aplicatia Digitales Amt

Dacă mergi la autoritatea de înregistrare cu un telefon capabil de SMS, dar fără aplicația „Digitales Amt”, vei primi un cod TAN prin SMS după identificare. Primești un document ID Austria și trebuie să finalizezi înregistrarea online în următoarele trei luni. Ai nevoie de aplicația „Digitales Amt” și un al doilea dispozitiv.

Nu vrei sa folosesti un smartphone

Dacă mergi la autoritatea de înregistrare cu un telefon capabil de SMS, dar nu vrei să folosești un smartphone, vei primi un cod TAN prin SMS după identificare. Primești un document ID Austria și trebuie să finalizezi înregistrarea online în următoarele trei luni. Ai nevoie de o cheie de securitate FIDO și un al doilea dispozitiv.

Nu ai telefon

Dacă nu ai un telefon la tine când vizitezi autoritatea de înregistrare, oferă o adresă de livrare după identificare. Primești un document și trebuie să continui înregistrarea online în următoarele trei luni. Vei primi un cod TAN prin scrisoare la adresa de livrare. După ce primești scrisoarea, poți finaliza înregistrarea. Ai nevoie de aplicația „Digitales Amt” și un al doilea dispozitiv.

Intrebari frecvente

O listă cu cele mai frecvente întrebări și răspunsuri despre identitatea digitală Austria:

Ce este ID Austria?

R: ID Austria este un sistem de identitate digitală care permite cetățenilor austrieci și rezidenților să acceseze în siguranță și eficient servicii online ale administrației publice și ale unor entități private.

De ce am nevoie de acest serviciu?

R: ID Austria facilitează accesul la servicii online, reduce birocrația, asigură protecția datelor și este recunoscut în întreaga Uniune Europeană.

Cum mă înregistrez pentru ID Austria?

R: Există mai multe metode de înregistrare, care pot include preînregistrare online, înregistrare prin aplicația „Digitales Amt”, înregistrare cu SMS-TAN, înregistrare cu cheia de securitate SMS-TAN și FIDO, sau înregistrare cu Post-TAN prin RS-a-Brief. Toate metodele necesită verificarea identității la o autoritate de înregistrare.

Ce condiții trebuie să îndeplinesc?

R: Trebuie să fii cetățean austriac sau să ai un statut de rezidență în Austria, să ai cel puțin 14 ani, să te înregistrezi în sistemul ID Austria, să dispui de un dispozitiv compatibil și să te autentifici folosind parola sau alte metode de autentificare.

Este sigur?

R: Da, ID Austria folosește tehnologii avansate de criptare și autentificare pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor tale personale.

Pot utiliza ID Austria în afara Austriei?

R: Da, ID Austria este compatibil cu standardele europene de identitate digitală și este acceptat în alte țări europene pentru a accesa servicii și aplicații online.

Ce servicii pot accesa cu ID Austria?

R: Poți accesa o varietate de servicii oferite de administrația publică, cum ar fi înregistrarea la vot, obținerea de documente oficiale, plata taxelor și impozitelor, precum și servicii ale unor instituții private și organizații.

Acestea sunt câteva dintre cele mai frecvente întrebări despre identitatea digitala Austria. Dacă ai întrebări suplimentare, te încurajăm să consulți resursele oficiale sau să contactezi serviciul de asistență pentru informații și asistență.

Activare Handy-Signatur Austria

Procedura de activare Handy-Signatur, semnătura electronică în Austria, este foarte utila pentru a beneficia de plățile de asigurări sociale, ajutoarele de la stat și pentru a depune impozite. Aceasta funcționează ca o carte de identitate electronica, permițând accesul la site-uri si servicii sociale ale guvernului austriac și semnarea legală a documentelor online.

Ce avantaje ai dupa activare Handy-Signatur

In primul rand Handy-Signatur iti permite accesul la platforme online precum FinanzOnline sau contul tau de asigurări publice de sănătate. Apoi, poti efectua semnarea legală a documentelor, cererilor, contractelor și facturilor de pe telefon, schimbare resedinta in Austria – Meldezettel, etc.

Handy-Signatur va fi înlocuit in viitor cu ID Austria, care va avea funcționalități suplimentare, precum securizarea permiselor de conducere digitale.

Cum obții Handy-Signatur, semnătura electronică în Austria

Pentru obținere si activare Handy-Signatur, există câteva metode disponibile:

Activare Handy-Signatur online prin FinanzOnline:

Te autentifici pe portalul FinanzOnline, alegi Activare semnatura mobila, introduci numărul de mobil și confirmă opțiunea de deblocare a semnăturii mobile. Vei primi ulterior o scrisoare cu PIN-ul de activare/revocare și instrucțiuni pentru finalizarea activării.

Activare Handy-Signatur la punctele de înregistrare din Austria:

Trebuie să te programezi și să te prezinti cu un act de identitate oficial cu fotografie (ex. pașaport) și telefonul tău. Configurarea si activarea Handy-Signatur, semnătura electronică în Austria, durează doar cateva minute.

Autentificarea și semnarea documentelor online cu Handy-Signatur

După ce ai trecut de etapa de configurare si activare Handy-Signatur, poți să te autentifici și să semnezi documente online cu semnătura electronică în Austria. Procesul include următorii pași:

 • Apasă pe opțiunea „Autentificare” și introdu numele de utilizator sau numărul de telefon mobil și parola de semnătură.
 • Se va trimite o cerere de semnătură către Handy-Signatur de pe smartphone-ul tău, pe care trebuie să o semnezi cu ajutorul sistemului digital sau de recunoaștere a feței.
 • Dacă întâmpini dificultăți, poți apela la punctele de asistență Handy-Signatur disponibile în întreaga țară.

Trecerea de la semnatura electronica Handy-Signatur la ID Austria

În curand Handy-Signatur va fi înlocuit cu ID Austria, care va fi valabil în întreaga Uniune Europeană. Pentru a face upgrade-ul, trebuie să te conectezi cu Handy-Signatur la aplicația birou digital a guvernului austriac, Digitales Amt, care oferă informații despre statutul tău, rezidență, documente oficiale și funcții electorale.

Conectarea și semnarea documentelor online cu ID Austria

După ce ai făcut upgrade-ul la ID Austria, procesul de autentificare și semnare a documentelor online este similar cu cel al semnatura digitala Handy-Signatur. Poți folosi ID Austria pentru a te conecta la site-uri web și a semna documente online în același mod în care făceai cu Handy-Signatur.

Activare Handy-Signatur, semnătura electronică în Austria fără smartphone

Dacă nu deții un smartphone, nu trebuie să îți faci griji, deoarece nu este necesar pentru activare Handy-Signatur. Tot ce ai nevoie este un telefon care poate primi SMS-uri.

Întrebări frecvente despre semnatura electronica in Austria

De ce am nevoie de Handy-Signatur?

Aveți nevoie de Handy-Signatur pentru a vă autentifica și semna documente sau facturi în mod legal folosind smartphone-ul și pentru a vă conecta la site-urile web oficiale ale guvernului din Austria.

Este complicat să obțin Handy-Signatur?

Există mai multe modalități de a obține Handy-Signatur, dar toate vor necesita semnături și documente. Una dintre modalități este prin intermediul site-ului web FinanzOnline, iar cealaltă este prin intermediul punctelor de înregistrare. Dacă nu știți limba germană, poate fi copleșitor, dar puteți obține ajutor de la ambasadele sau consulatele austriece.

Este Handy-Signatur gratuit?

Da, Handy-Signatur este gratuit pentru persoanele care doresc să o obțină în Austria.

Este necesar un smartphone pentru a activa semnătura digitală?

Nu este necesar un smartphone pentru a activa semnătura digitală, dar aveți nevoie de un telefon care poate primi SMS-uri și de o cartelă SIM austriacă sau germană.

Pot să folosesc Handy-Signatur și ID Austria pentru a mă conecta la site-urile web din afara Austriei?

Nu, Handy-Signatur și ID Austria sunt valabile doar pentru site-urile web oficiale ale guvernului din Austria. Pentru a vă conecta la site-uri web din afara Austriei, va trebui să utilizați alte metode de autentificare.

Pot să îmi folosesc Handy-Signatur pentru a semna documente într-o limbă diferită de germană?

Da, puteți să îți folosesc Handy-Signatur pentru a semna documente în orice limbă. Semnătura ta va fi recunoscută legal în Austria, indiferent de limba în care a fost semnat documentul.

Ce trebuie să fac dacă am pierdut parola Handy-Signatur?

Dacă ați pierdut parola Handy-Signatur, va trebui să o resetati folosind procedurile de resetare disponibile pe site-urile web oficiale ale guvernului austriac sau apelând la ajutorul serviciului de asistență pentru Handy-Signatur.

Este Handy-Signatur sigur?

Da, Handy-Signatur este sigur și protejat prin criptare puternică. Este considerat unul dintre cele mai sigure moduri de a vă autentifica și semna documente online în Austria.

Ce se întâmplă dacă pierd telefonul cu aplicația Handy-Signatur?

Dacă pierdeți telefonul cu aplicația Handy-Signatur, trebuie să contactați imediat serviciul de asistență pentru Handy-Signatur și să le informați despre situație. Aceștia vă vor ghida prin procedurile de suspendare a semnăturii digitale și de activare a unei noi semnături pe un alt dispozitiv.

Inregistrare resedinta in Austria – Meldezettel

Acest articol oferă un ghid pas cu pas detaliat pentru inregistrare resedinta in Austria, conform informațiilor oficiale furnizate de autoritățile austriece. Acest proces este esențial pentru toți romanii care se mută în Austria, fie pentru muncă, studii sau alte motive.

Procedura de inregistrare resedinta in Austria

Documente necesare Meldezettel

Pentru inregistrare resedinta in Austria, trebuie să pregătiți următoarele documente:

Formularul de înregistrare (Meldezettel) completat și semnat;

Acest formular Meldezettel se poate descărca de pe site-ul oficial sau se poate obține în format fizic de la un Centru de Înregistrare;
Formularul trebuie să fie completat în limba germană și să conțină datele personale ale solicitantului, precum și informațiile despre adresa la care se înregistrează;
Formularul trebuie să fie semnat de solicitant și de proprietarul locuinței sau de reprezentantul acestuia.

Document de identitate valabil (pașaport, carte de identitate);

Documentul de identitate trebuie să fie în original și să conțină informații precum numele, prenumele, data nașterii, locul nașterii și cetățenia solicitantului.
Acte doveditoare ale dreptului de ședere în cazul cetățenilor non-UE/SEE;

Pentru cetățenii non-UE/SEE, este necesar să prezinte documente care să dovedească dreptul lor de ședere în Austria, precum viza de rezidență sau permisul de ședere.

Unde se realizează înregistrarea Meldezettel

Înregistrarea reședinței se face la Centrele de Înregistrare (Meldeamt) din orasele din Austria. Aceste centre sunt situate în diferite părți ale oraselor, în funcție de districtele administrative. Se poate opta pentru cel mai apropiat de locul de reședință sau pentru oricare altul, în funcție de disponibilitate și programări.

Programarea pentru inregistrare resedinta in Austria

Pentru a evita timpul de așteptare și pentru a vă asigura că veți fi primiți în cadrul Centrului de Înregistrare, este recomandată programarea înainte de a merge la Centrul de Înregistrare. Programările se pot face online, pe site-ul oficial al orașului, de ex. Viena sau altul, sau telefonic. În general, se oferă programări în intervalul orar 8:00 – 18:00, de luni până vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare.

Termenul legal pentru înregistrare

Conform legii austriece, înregistrarea reședinței trebuie realizată în termen de trei zile de la sosirea în Austria. Neprezentarea în acest termen poate duce la aplicarea unei amenzi de până la 726 euro, care poate crește în cazul încălcărilor repetate. Prin urmare, este esențial să respectați acest termen pentru a evita eventualele sancțiuni.

Inregistrare resedinta in Austria copii și persoane cu handicap

Înregistrarea copiilor

Copiii minori trebuie să fie înregistrați de către părinții lor sau tutorii legali. Formularul de înregistrare va conține, în acest caz, și datele copilului. Este necesar să prezentați certificatul de naștere al copilului la momentul înregistrării.

Înregistrarea persoanelor cu handicap mintal

Persoanele cu handicap mintal trebuie să fie înregistrate de către custodele lor legal, în măsura în care procedura de înregistrare intră în domeniul de acțiune al acestuia. În cazul în care nu există o astfel de persoană, furnizorul de cazare va fi responsabil pentru efectuarea înregistrării.

Schimbarea adresei de reședință

Dacă vă schimbați adresa de reședință în Austria, este necesar să actualizați datele de înregistrare la autoritățile locale. Procesul este similar cu cel de înregistrare inițială, dar poate fi realizat și online. Totuși, trebuie să respectați din nou termenul legal de trei zile pentru a vă înregistra noua adresă.

Înregistrarea reședinței pe termen lung pentru cetățenii UE/SEE

Dacă sunteți cetățean UE/SEE și intenționați să rămâneți în Austria pe termen lung, trebuie să solicitați un certificat de rezident permanent (Anmeldebescheinigung) în termen de patru luni de la sosire. Acest certificat dovedește dreptul dvs. de reședință în Austria și trebuie să fie solicitat în completarea procesului de înregistrare a reședinței.

Procesul de inregistrare resedinta in Austria este obligatoriu și important pentru toți romanii care se mută în aceasta tara. Acest ghid pas cu pas detaliat vă oferă informațiile necesare pentru a vă asigura că veți înțelege și respecta cerințele autorităților locale în acest sens. Urmați aceste instrucțiuni pentru a vă înregistra reședința și pentru a evita eventualele sancțiuni și probleme legate de accesul la serviciile de bază în Austria.